NVO: Hrvatska policija nasilno protjeruje migrante

Usprkos sve većem broju primjera o nasilnom protjerivanju izbjeglica i migranata iz Hrvatske prema Srbiji i BiH, hrvatska policija ne priznaje da su ikada nezakonito postupali. Na saborskom odboru za unutrašnju politiku i nacionalnu sigurnost, ombudsman i nevladine organizacije suočili su direktora policije s dramatičnim pričama izbjeglica o susretima s hrvatskom policijom.