Nestale bebe u Srbiji: Roditelji traže istinu

Vlada Srbije uskoro bi ponovno mogla razmatrati Zakon o nestalim bebama, s obzirom na to da je Odbor ministara Vijeća Evrope još jednom opomenuo tu zemlju da mora provesti odluku Suda za ljudska prava i usvojiti akt koji bi trebao ponuditi odgovore na sumnje više od 1500 porodica da su im djeca ukradena u porodilištu. […]

Vlada Srbije uskoro bi ponovno mogla razmatrati Zakon o nestalim bebama, s obzirom na to da je Odbor ministara Vijeća Evrope još jednom opomenuo tu zemlju da mora provesti odluku Suda za ljudska prava i usvojiti akt koji bi trebao ponuditi odgovore na sumnje više od 1500 porodica da su im djeca ukradena u porodilištu.
Dok porodice traže istragu, Ministarstvo pravde ponudilo im je novčanu naknadu.