Imovina Srbije u Crnoj Gori prepuštena zubu vremena

Direkcija za imovinu Srbije nedavno je objavila oglas za procjenu vrijednosti dijela nekretnina koje posjeduje u Crnoj Gori. Riječ je o odmaralištima i hotelima na primorju, koje javna preduzeća u Srbiji daju na korištenje svojim zaposlenicima, za godišnje odmore. Uprkos atraktivnim lokacijama, ti su objekti uglavnom prepušteni zubu vremena. Crnogorska vlada nedavno je pokrenula inicijativu […]