Makedonija: Zakon o upotrebi albanskog jezika uskoro pred parlamentom

U Makedoniji, Zakon o upotrebi jezika, koji predlaže Vlada, ušao je u skupštinsku proceduru. Predviđa širu uporabu albanskog jezika, koji dobiva status drugog službenog jezika. Ususret glasanju, Albanci, koji čine četvrtinu stanovništva Makedonije, Zakon vide kao prirodno pravo, a dio Makedonaca kao još jedan ustupak koji prelazi Ustav i vodi prema dvonacionalnoj državi.

U Makedoniji, Zakon o upotrebi jezika, koji predlaže Vlada, ušao je u skupštinsku proceduru. Predviđa širu uporabu albanskog jezika, koji dobiva status drugog službenog jezika. Ususret glasanju, Albanci, koji čine četvrtinu stanovništva Makedonije, Zakon vide kao prirodno pravo, a dio Makedonaca kao još jedan ustupak koji prelazi Ustav i vodi prema dvonacionalnoj državi.