Ofanziva na Tal Afar i izbjeglička kriza

Izbjeglički kampovi primili su stotine hiljada ljudi tokom operacija u Mosulu, a sada im pristižu nove izbjeglice. Naš reporter donosi priču iz jednog od takvih kampova.

Izbjeglički kampovi primili su stotine hiljada ljudi tokom operacija u Mosulu, a sada im pristižu nove izbjeglice. Naš reporter donosi priču iz jednog od takvih kampova.