Hoće li Šejkovača dočekati bolje uslove za rad

U Centru za identifikaciju Šejkovača kod Sanskog Mosta, do sada je identifikovano gotovo 3.000 posmrtnih ostataka. Uglavnom je riječ o o bošnjačkim žrtvama sa područja Bosanske Krajine. Godinama se zaposleni tog Centra suočavaju sa lošim uslovima za rad i čuvanje posmrtnih ostataka, a porodice, s traumama prilikom svake identifikacije.     

U Centru za identifikaciju Šejkovača kod Sanskog Mosta, do sada je identifikovano gotovo 3.000 posmrtnih ostataka.
Uglavnom je riječ o o bošnjačkim žrtvama sa područja Bosanske Krajine.
Godinama se zaposleni tog Centra suočavaju sa lošim uslovima za rad i čuvanje posmrtnih ostataka, a porodice, s traumama prilikom svake identifikacije.