Weber o najzanačijim porukama sa samita G20

Zemlja učesnice samita G20 usvojile su zajedničku izjavu, saopćila je njemačka kancelarka Angela Merkel.  Zemlje su dogovorile da tržište ostaje otvoreno, te da će se boriti protiv protekcionizma.  Sve zemlje članice, osim SAD-a podržavaju Pariski sporazum o klimatskim promjenama  Naš gost u Berlinu je Bodo Weber iz Vijeća za demokratizaciju politike. 

Zemlja učesnice samita G20 usvojile su zajedničku izjavu, saopćila je njemačka kancelarka Angela Merkel. 
Zemlje su dogovorile da tržište ostaje otvoreno, te da će se boriti protiv protekcionizma. 
Sve zemlje članice, osim SAD-a podržavaju Pariski sporazum o klimatskim promjenama 

Naš gost u Berlinu je Bodo Weber iz Vijeća za demokratizaciju politike.