Olakšanje trgovine u regiji donose izmjene CEFTA-e

Izmjenama sporazuma CEFTA koje predviđa takozvani Protokol 5, države regije bi trebale olakšati međusobnu trgovinsku razmjenu. Protokol bi trebale verificirati sve potpisnice CEFTA-e, a, prema najavama sa skupa posvećenog toj temi u Sarajevu – to bi se uskoro moglo dogoditi.

Izmjenama sporazuma CEFTA koje predviđa takozvani Protokol 5, države regije bi trebale olakšati međusobnu trgovinsku razmjenu. Protokol bi trebale verificirati sve potpisnice CEFTA-e, a, prema najavama sa skupa posvećenog toj temi u Sarajevu – to bi se uskoro moglo dogoditi.