Hiljade djece vojnika bez pomoći društva

Deseci hiljada nekadašnje djece vojnika, 14 godina nakon okončanja građanskog rata u Liberiji, pokušavaju da budu integrisani u društvo. Stigmatizovani su i žrtve zlostavljanja, zbog čega se mnogi okreću kriminalu i drogama.

Deseci hiljada nekadašnje djece vojnika, 14 godina nakon okončanja građanskog rata u Liberiji, pokušavaju da budu integrisani u društvo. Stigmatizovani su i žrtve zlostavljanja, zbog čega se mnogi okreću kriminalu i drogama.