Zaposleni sa invaliditetom svakodnevno ruše predrasude

U Hrvatskoj je više od 180.000 nezaposlenih, među kojima su 6.594 osobe sa invaliditetom. Iako poslodavci imaju obavezu zapošljavanja, trećina njih umjesto toga radije plaća kazne. Najčešći problem s kojim se osobe s invaliditetom prilikom traženja posla susreću jesu predrasude. Istražila Matea Damjanović.   

U Hrvatskoj je više od 180.000 nezaposlenih, među kojima su 6.594 osobe sa invaliditetom.
Iako poslodavci imaju obavezu zapošljavanja, trećina njih umjesto toga radije plaća kazne.
Najčešći problem s kojim se osobe s invaliditetom prilikom traženja posla susreću jesu predrasude.

Istražila Matea Damjanović.