Spor Srpske i Rumunske pravoslavne crkve u Srbiji

Odnosi Srpske i Rumunske pravoslavne crkve posljednjih godina su na najnižoj razini. Srpska pravoslavna crkva prijeti prekidom odnosa sa Rumunskom crkvom zbog djelovanja na teritoriji istočne Srbije. Zoran Kosanović posjetio je Negotin, gdje se nalazi i sjedište Rumunske crkve za tu oblast.

Odnosi Srpske i Rumunske pravoslavne crkve posljednjih godina su na najnižoj razini.
Srpska pravoslavna crkva prijeti prekidom odnosa sa Rumunskom crkvom zbog djelovanja na teritoriji istočne Srbije.
Zoran Kosanović posjetio je Negotin, gdje se nalazi i sjedište Rumunske crkve za tu oblast.