Beograd: Počelo rušenje nelegalnih objekata na Savskoj obali

Počelo je rušenje nelegalnih objekata na Savskoj obali u Beogradu. Od ukupno 120 objekata, u prvoj fazi ruše se oni čiji vlasnici nisu predali zahtjeve za legalizaciju. Ovaj dio Beograda jedan je od najpoznatijih primjera nelegalne gradnje u Srbiji jer je riječ o masovnoj gradnji objekata na javnoj površini za koje ne postoji mogućnost legalizacije.

Počelo je rušenje nelegalnih objekata na Savskoj obali u Beogradu. Od ukupno 120 objekata, u prvoj fazi ruše se oni čiji vlasnici nisu predali zahtjeve za legalizaciju. Ovaj dio Beograda jedan je od najpoznatijih primjera nelegalne gradnje u Srbiji jer je riječ o masovnoj gradnji objekata na javnoj površini za koje ne postoji mogućnost legalizacije.