Reakcije na istupanje SAD-a iz Pariskog sporazuma

Povlačenje SAD-a, jednog od najvećih zagađivača planete, težak je udarac borbi protiv klimatskih promjena, i to samo godinu dana nakon potpisivanja sporazuma. Lideri svijeta su razočarani, ali ne i iznenađeni.

Povlačenje SAD-a, jednog od najvećih zagađivača planete, težak je udarac borbi protiv klimatskih promjena, i to samo godinu dana nakon potpisivanja sporazuma. Lideri svijeta su razočarani, ali ne i iznenađeni.