Opasnost online trgovine: U BiH sve više prevara

Iako se online trgovina u Bosni i Hercegovini razvija, ona i dalje čini samo osam posto ukupnog obima plaćanja. Rastom broja korisnika, potrošači se suočavaju i sa opasnošću od prevara. Prilog Farisa Bajrića.

Iako se online trgovina u Bosni i Hercegovini razvija, ona i dalje čini samo osam posto ukupnog obima plaćanja.
Rastom broja korisnika, potrošači se suočavaju i sa opasnošću od prevara.

Prilog Farisa Bajrića.