Australija mora platiti milionsku odštetu izbjeglicama

Australijska vlada pristala je isplatiti veću od 50 miliona dolara za više od 1.900 izbjeglica i tražilaca azila koji su držani u kampu na ostrvu Manus. Odštetu su tražili zbog fizičkog i psihičkog zlostavljanja. Riječ je o najvećoj nagodbi vezanoj za ljudska prava u historiji Australije.