Moore o problemima obrazovnog sistema u BiH

Blizu 120 učenika iz Konjević Polja u srebreničkom regionu, na istoku BiH, još jednu školsku godinu završava 120 kilometara dalje – u Sarajevu.  Vlasti Republike Srpske nisu im omogućile da pohađaju nastavu iz bosanskog jezika i nacionalne grupe predmeta, zbog čega su djeca ispisana iz jedne, a upisana u drugu školu.  To je trebalo da […]

Blizu 120 učenika iz Konjević Polja u srebreničkom regionu, na istoku BiH, još jednu školsku godinu završava 120 kilometara dalje – u Sarajevu. 
Vlasti Republike Srpske nisu im omogućile da pohađaju nastavu iz bosanskog jezika i nacionalne grupe predmeta, zbog čega su djeca ispisana iz jedne, a upisana u drugu školu. 
To je trebalo da bude samo prelazno rješenje, ali traje već četiri godine.

Naš gost bio je Jonathan Moore, šef Misije OSCE-a u BiH.