Milionski dugovi GRAS-a: Propala aukcija za prodaju tramvaja

Propala je aukcija za prodaju tramvaja sarajevskog saobraćajnog preduzeća. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine tim potezom željela je da namiri mali dio duga. Zaplijenjenu imovinu procijenila je na 94.000 eura. GRAS im po osnovu PDV-a duguje više od deset miliona eura. 

Propala je aukcija za prodaju tramvaja sarajevskog saobraćajnog preduzeća.
Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine tim potezom željela je da namiri mali dio duga.
Zaplijenjenu imovinu procijenila je na 94.000 eura. GRAS im po osnovu PDV-a duguje više od deset miliona eura.