Sirijska djeca moraju prehranjivati porodice

Pobjegli su kako bi našli sigurnost, ali umjesto toga veliki broj sirijske djece bude iskorišten u zemljama prijema. Liban, u kojem živi 1,5 miliona sirijskih izbjeglica, ima jednu od najvećih stopa zaposlenosti maloljetnika. Organizacije za zaštitu dječjih prava upozoravaju da se situacija na tom polju rapidno pogoršava zbog novih restrikcija libanske vlade.

Pobjegli su kako bi našli sigurnost, ali umjesto toga veliki broj sirijske djece bude iskorišten u zemljama prijema. Liban, u kojem živi 1,5 miliona sirijskih izbjeglica, ima jednu od najvećih stopa zaposlenosti maloljetnika. Organizacije za zaštitu dječjih prava upozoravaju da se situacija na tom polju rapidno pogoršava zbog novih restrikcija libanske vlade.