Mercator se vraća u BiH, preuzima Konzum u augustu

Mercator će preuzeti Konzum u BiH u augustu. Plan je da preuzme kompletno poslovanje, pa i dugove prema dobavljačima. To je prezentirano najvećim dobavljačima na sastanku u Sarajevu, koji je izazvao dozu optimizma.  Prilog Ivana Pavkovića.

Mercator će preuzeti Konzum u BiH u augustu.
Plan je da preuzme kompletno poslovanje, pa i dugove prema dobavljačima.
To je prezentirano najvećim dobavljačima na sastanku u Sarajevu, koji je izazvao dozu optimizma. 

Prilog Ivana Pavkovića.