Sremski Karlovci, grad pun historije

Beograd i Novi Sad, iz godine u godinu bilježe sve veći broj turista, koji se sve duže zadržavaju. Tako ovi gradovi polako prestaju biti samo vikend destinacije. Karakteristika kojoj teži većina drugih gradova i destinacija u Srbiji, koje za razliku od dva najpopularnija grada, turiste najčešće uspijevaju zadržati tek na nekoliko sati.

Beograd i Novi Sad, iz godine u godinu bilježe sve veći broj turista, koji se sve duže zadržavaju. Tako ovi gradovi polako prestaju biti samo vikend destinacije. Karakteristika kojoj teži većina drugih gradova i destinacija u Srbiji, koje za razliku od dva najpopularnija grada, turiste najčešće uspijevaju zadržati tek na nekoliko sati.