Spor Filipina i Kine zbog prirodnih resursa

Filipinska vlada provodi istraživanje velikog podvodnog platoa bogatog resursima za koji je, iako ga Ujedinjeni narodi priznaju kao dio filipinskog teritorija, zainteresirana i Kina. Kineski brod nedavno je primijećen u spornim vodama, ali Peking tvrdi da je riječ samo o znanstvenom istraživanju.

Filipinska vlada provodi istraživanje velikog podvodnog platoa bogatog resursima za koji je, iako ga Ujedinjeni narodi priznaju kao dio filipinskog teritorija, zainteresirana i Kina. Kineski brod nedavno je primijećen u spornim vodama, ali Peking tvrdi da je riječ samo o znanstvenom istraživanju.