Hiljade djece s teškim opekotinama u Iraku

U Iraku je, od početka borbi protiv grupe ISIL, ubijeno i ranjeno hiljade djece. Neke od povreda su zastrašujuće i ne mogu biti liječene u Iraku. Porodica jedne djevojčice traži hitnu pomoć i uklanjanje birokratskih prepreka kako bi liječenje nastavila u Sjedinjenim Američkim Državama. Upozoravamo na uznemirujuće prizore.

U Iraku je, od početka borbi protiv grupe ISIL, ubijeno i ranjeno hiljade djece. Neke od povreda su zastrašujuće i ne mogu biti liječene u Iraku. Porodica jedne djevojčice traži hitnu pomoć i uklanjanje birokratskih prepreka kako bi liječenje nastavila u Sjedinjenim Američkim Državama. Upozoravamo na uznemirujuće prizore.