Zabrinutost stanjem hrvatskih borbenih aviona

Prije osam godina Hrvatska je postala članica NATO-a. Njezina vojska od tada je profesionalnija, a vojnici učestvuju u mirovnim misijama od Afganistana do Kosova. No, zemlja još nije dostigla sve standarde Saveza. Izdvajanja za odbranu su ispod traženih dva posto BDP-a, a novca nema ni za modernizaciju zrakoplovstva.

Prije osam godina Hrvatska je postala članica NATO-a. Njezina vojska od tada je profesionalnija, a vojnici učestvuju u mirovnim misijama od Afganistana do Kosova. No, zemlja još nije dostigla sve standarde Saveza. Izdvajanja za odbranu su ispod traženih dva posto BDP-a, a novca nema ni za modernizaciju zrakoplovstva.