Odšteta Slovencu zbog prisilno oduzete imovine

Slovenija mora da plati 85.000 eura odštete Zoranu Vaskrsiću, svom državljaninu kojem je oduzela kuću i prodala je da bi naplatila 124 eura duga za vodu. Odluku je donio Evropski sud za ljudska prava u Strasbourgu, čije su sudije zaključile da su slovenski sudovi prekršili zakonsku odredbu o mirnom uživanju privatnog vlasništva. Hrvatski advokati smatraju da […]