Počela evakuacija stanovništva iz četiri sirijska grada

Počelo je provođenje dogovora o evakuaciji stanovništva iz četiri sirijska grada. Razmjena stanovništva je dio sporazuma koji su dogovorile regionalne sile. Plan predviđa da 12 hiljada osoba bude premješteno u narednih nekoliko dana. Obezbjeđene su i garancije da neće biti represivnih mjera prema onima koji odluče da ostanu u svojim gradovima.