Šta BiH radi sa imovinom oduzetoj kriminalcima?

U Bosni i Hercegovini zahuktava se priča o upravljanju privremeno i trajno oduzetom imovinom stečenom u krivičnim postupcima. U dijelu države, Federaciji BiH, sudovi su donijeli takvih rješenja u vrijednosti od 12,5 miliona eura. U zemljama Evropske unije te brojke daleko su veće.  

U Bosni i Hercegovini zahuktava se priča o upravljanju privremeno i trajno oduzetom imovinom stečenom u krivičnim postupcima.
U dijelu države, Federaciji BiH, sudovi su donijeli takvih rješenja u vrijednosti od 12,5 miliona eura.
U zemljama Evropske unije te brojke daleko su veće.