Centar ‘Dajte nam šansu’ nekima znači život

Sve je veća nebriga za osobe sa poteškoćama u razvoju i invaliditetom, što uskraćuje njihova osnovna ljudska prava i svakodnevni život. Centar za podršku porodicama djece i osobama sa poteškoćama u razvoju “Dajte nam šansu” pokušava da pomogne. Počeli su sa radom 2014. godine. Do sada su pružili više od 10.000 usluga za 300 registrovanih korisnika. 

Sve je veća nebriga za osobe sa poteškoćama u razvoju i invaliditetom, što uskraćuje njihova osnovna ljudska prava i svakodnevni život.
Centar za podršku porodicama djece i osobama sa poteškoćama u razvoju “Dajte nam šansu” pokušava da pomogne.
Počeli su sa radom 2014. godine. Do sada su pružili više od 10.000 usluga za 300 registrovanih korisnika.