Roboti i programiranje u osnovnim školama Srbije

U 344 osnovne škole u Srbiji stižu roboti uz koje će đaci učiti programiranje. Osnovi robotike ubuduće će biti dio nastave za učenike od petog do osmog razreda osnovne škole.  

U 344 osnovne škole u Srbiji stižu roboti uz koje će đaci učiti programiranje.
Osnovi robotike ubuduće će biti dio nastave za učenike od petog do osmog razreda osnovne škole.