Banja Luka: Otkaz zbog prijave korupcije

U Bosni i Hercegovini trenutno zakonsku zaštitu mogu da imaju samo osobe, koje prijave korupciju u državnim institucijama. Nedavno je Narodna skupština Republike Srpske usvojila Nacrt zakona na entitetskom nivou. Transparency International ističe da je primena državnog zakona dala skromne rezultate, a imaju primedbe i na nacrt entitetskog zakona, koji je u javnoj raspravi.  

U Bosni i Hercegovini trenutno zakonsku zaštitu mogu da imaju samo osobe, koje prijave korupciju u državnim institucijama.
Nedavno je Narodna skupština Republike Srpske usvojila Nacrt zakona na entitetskom nivou.
Transparency International ističe da je primena državnog zakona dala skromne rezultate, a imaju primedbe i na nacrt entitetskog zakona, koji je u javnoj raspravi.