BiH: Za borbu protiv korupcije potrebne zakonske dopune

Zakoni koji u BIH određuju prevenciju korupciju su nepotpuni i nisu isklađeni s međunarodnim standardima tvrde u Agenciju za prevenciju korupcije BIH. Timovi za borbu protvi korupcije zbog toga ne djeluju a broj prijavljenih koruptivnh radnji svake godine je veći.    

Zakoni koji u BIH određuju prevenciju korupciju su nepotpuni i nisu isklađeni s međunarodnim standardima tvrde u Agenciju za prevenciju korupcije BIH.
Timovi za borbu protvi korupcije zbog toga ne djeluju a broj prijavljenih koruptivnh radnji svake godine je veći.