Univerzitetski skandali potresaju Tuzlu

U Tuzli su održana dva protesta zbog dešavanja na univerzitetu u tom gradu. Rektor i kantonalni premijer se danima optužuju za nezakonitosti u radu, a sve je kuluminiralo fizičkim obračunom profesora. Politizacija je, tvrde i studenti i nevladin sektor, uzrok urušavanja akademskih vrijednosti i rejtinga Tuzlanskog univerziteta.