BiH obilježava 25 godina nezavisnosti

Više od 64 posto glasača izašlo je na referendum 29. februara i 1. marta i izjasnilo se za nezavisnu, suverenu i jedinstvenu državu ravnopravnih građana i naroda. Prije BiH, odluku o proglašenju nezavisnosti od SFRJ donijele su Slovenija, Hrvatska i Makedonija. Pregled je pripremila Nadina Maličbegović.

Više od 64 posto glasača izašlo je na referendum 29. februara i 1. marta i izjasnilo se za nezavisnu, suverenu i jedinstvenu državu ravnopravnih građana i naroda. Prije BiH, odluku o proglašenju nezavisnosti od SFRJ donijele su Slovenija, Hrvatska i Makedonija. Pregled je pripremila Nadina Maličbegović.