Sjećanje na zločin u Štrpcima

Od zločina u Štrpcima prošle su 24 godine. Tada su pripadnici Vojske Republike Srpske, pod komandom Milana Lukića, iz voza koji je saobraćao na liniji Beograd – Bar oteli i ubili 20 putnika, među kojima je bilo 18 Bošnjaka, jedan Hrvat i jedan strani državljanin čiji identitet nije utvrđen. Do danas su pronađeni ostaci svega […]