Reformski zakoni posvađali Vladu FBiH, poslodavce i sindikat

Reformska agenda u Federaciji BiH podrazumijeva i donošenje novih zakona o doprinosima i porezu na dohodak. Prednacrti ovih zakonskih rješenja našli su se danas pred članovima Ekonomsko socijalnog vijeća. Stavovi socijalnih partnera bili su više nego podijeljeni. Ukoliko se krene u njihovo usvajanje, sindikat je najavio i mogući štrajk.