Hrvatski apatridi na rubu egzistencije

Procjenjuje se da u svijetu živi deset miliona apatrida, osoba bez državljanstva. Prema posljednjem popisu stanovništva, u Hrvatskoj ih je bilo blizu 3.000. Riječ je većinom o pripadnicima romske nacionalne manjine, koji su državi nevidljivi – nemaju pravo glasa, ne mogu se legalno zaposliti ili sklopiti brak.