Konsolidacija bankarskog sektora u Srbiji

U toku je zanimljiva kupoprodajna sezona na bankarskom tržištu u Srbiji. Provjerili smo ko je koga kupio, koje banke su ostale, a koje otišle.

U toku je zanimljiva kupoprodajna sezona na bankarskom tržištu u Srbiji.
Provjerili smo ko je koga kupio, koje banke su ostale, a koje otišle.