Veliki izvoz mesa u Tursku, šta ostaje u BiH?

Prošle godine Bosna i Hercegovina je izvezla u Tursku 6.000 tona mesa, a ove godine tamošnje tržište traži 10.000 tona. Izvozne cijene su veće od onih na domaćem tržištu i veliki proizvođači tu vide šansu za dobar posao. Stočari, pak, traže planski izvoz kako bi uzgojili dovoljno stoke da bez kvalitetnog domaćeg mesa ne bi ostalo […]