Ford zapošljava oboljele od autizma

Nedavna studija pokazala je kako je 58 posto osoba koje boluju od autizma nezaposleno, dok ih je mnogo više potplaćeno za poslove koje rade. Međutim, sve je više velikih korporacija koje shvaćaju vrijednost autističnih radnika.

Nedavna studija pokazala je kako je 58 posto osoba koje boluju od autizma nezaposleno, dok ih je mnogo više potplaćeno za poslove koje rade. Međutim, sve je više velikih korporacija koje shvaćaju vrijednost autističnih radnika.