Postignut dogovor EU i Britanije o Brexitu

Pregovori o Brexitu prešli su u slijedeću fazu, nakon što su Velika Britanija i Evropska unija postigle dogovor. Pregovori Britanije i Unije bili su zaustavljeni tokom rasprave o građanskim pravima posle Brexita i budućim granicama između Sjeverne Irske i Republike Irske. Evropska unija insistirala je da se razgovori nastave nakon finalizacije dogovora o granici.