Haški tribunal krajem 2017. zatvorio vrata

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, koji je 1993. osnovalo Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija, zatvorio je svoja vrata. Kako mu je za sjedište određen holandski grad Hag, nazivan je Haškim tribunalom. Od prvih dana 2018, njegovu ulogu preuzima Mehanizam za međunarodne krivične sudove.

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, koji je 1993. osnovalo Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija, zatvorio je svoja vrata. Kako mu je za sjedište određen holandski grad Hag, nazivan je Haškim tribunalom. Od prvih dana 2018, njegovu ulogu preuzima Mehanizam za međunarodne krivične sudove.