Haški tribunal nakon 24 godine zatvara vrata

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju osnovalo je Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda prije 24 godine. Budući da mu je za sjedište određen holandski grad Hag, nazivan je Haški tribunal. Na kraju 2017. njegovu ulogu preuzima Mehanizam za međunarodne krivične sudove.

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju osnovalo je Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda prije 24 godine. Budući da mu je za sjedište određen holandski grad Hag, nazivan je Haški tribunal. Na kraju 2017. njegovu ulogu preuzima Mehanizam za međunarodne krivične sudove.