Palestinski turizam raste iz inata

Uprkos brojnim ograničenjima koja nameću izraelske vlasti, turizam u Palestini se razvija. Kao jedan od dokaza toga je grad Jerihon, jedna od najvažnijih turističkih destinacija za Palestince. Više u priči Josipa Šarića.

Uprkos brojnim ograničenjima koja nameću izraelske vlasti, turizam u Palestini se razvija.
Kao jedan od dokaza toga je grad Jerihon, jedna od najvažnijih turističkih destinacija za Palestince.

Više u priči Josipa Šarića.