Stotine izbjeglica poginule na kopnenoj granici Grčke i Turske

Sve više izbjeglica pokušava ući u Evropu novim rutama koje odnose brojne živote. Broj onih koji se pokušavaju domoći grčkih otoka u Egejskom moru opada, zbog teških uvjeta u tamošnjim izbjegličkim kampovima. Istovremeno, hiljade osoba pokušavaju preći grčku granicu na sjeveru Turske preko rijeke Marice. Stotine izbjeglica poginule su do sada. Upozoravamo da prilog sadrži […]

Sve više izbjeglica pokušava ući u Evropu novim rutama koje odnose brojne živote. Broj onih koji se pokušavaju domoći grčkih otoka u Egejskom moru opada, zbog teških uvjeta u tamošnjim izbjegličkim kampovima. Istovremeno, hiljade osoba pokušavaju preći grčku granicu na sjeveru Turske preko rijeke Marice. Stotine izbjeglica poginule su do sada. Upozoravamo da prilog sadrži uznemirujuće prizore.