Protesti protiv ukidanja neutralnosti interneta u SAD-u

Američka vlada ukinula je pravila o neutralnosti interneta kojima je bio zaštićen ujednačen pristup Mreži. Promjene bi mogle omogućiti da velike korporacije plate telekomunikacijskim kompanijama za bolji tretman njihovih stranica i online sadržaja, pa čak i blokiranje konkurencije. Zagovornici neutralnosti interneta zabrinuti su da će promjene dovesti do cenzure i povećanja troškova pristupa internetu.