Katar gradi najveće rezervoare vode na svijetu

Pet mega-rezervoara za pitku vodu grade se u Kataru. Svaki će imati kapacitet od 400 miliona litara vode i među najvećim su u svijetu. Cilj ovog strateškog projekta je osigurati sedmodnevnu rezervu vode. 

Pet mega-rezervoara za pitku vodu grade se u Kataru.
Svaki će imati kapacitet od 400 miliona litara vode i među najvećim su u svijetu.
Cilj ovog strateškog projekta je osigurati sedmodnevnu rezervu vode.