Makedonija još nema rješenje za deponije otpada

Makedonija još nema rješenje za deponije i oko hiljadu divljih odlagališta otpada koji ne zadovoljavaju uslove za zaštitu okloline. Država je odavno najavila izgradnju pet regionalnih deponija, ali niti jedna nije u fazi gradnje. Iako je to jedno od gorućih problema općina i gradova, u predizbornoj kampanji uoči lokalnih izbora to pitanje nije u fokusu […]