Kontekst: Žene u IT-u

Tehnologija, kompjuteri, softveri, programi i u 21. vijeku smatraju se muškim terminima i zanimanjima.  Statistike pokazuju da u IT sektoru rade pretežno muškarci. Na nivou Evropske unije od 1000 žena koje steknu visokoškolsko obrazovanje samo ih je 29 s diplomom iz informatike ili slične djelatnosti, a tek četiri rade u oblasti informaciono-komunikacijskih tehnologija. Šta rade […]

Tehnologija, kompjuteri, softveri, programi i u 21. vijeku smatraju se muškim terminima i zanimanjima. 

Statistike pokazuju da u IT sektoru rade pretežno muškarci.

Na nivou Evropske unije od 1000 žena koje steknu visokoškolsko obrazovanje samo ih je 29 s diplomom iz informatike ili slične djelatnosti, a tek četiri rade u oblasti informaciono-komunikacijskih tehnologija.

Šta rade i kako se snalaze žene u informacijskim procesima i tehnologijama?

U današnjem izdanju Konteksta o ovoj temi, iz stručnog ali i ženskog ugla, govore:

  • u Beogradu: Ana Stojović iz IT kompanije Symfoni,
  • u Zagrebu: Mirjana Pejić-Bach, profesorica Informatike na Ekonomskom fakultetu,
  • u Sarajevu: Nermana Ajanović, šefica Odjela za projekte kompanije Posao.ba.

Emisiju vodi Marina Riđić.