Sirijac bilježi loše stanje u kampovima u Grčkoj

Tokom ljeta 2015. godine, milion ljudi pokušavao je da u Evropi nađe spas od sukoba u Siriji, Iraku i Afganistanu. Desetine hiljada njih žive u neuslovnim kampovima na sjeveru Grčke. Među njima je muškarac koji svakodnevno bilježi ono što se dešava oko njega. Kako sve to izgleda i koji je cilj, zabilježio Laurence Lee.

Tokom ljeta 2015. godine, milion ljudi pokušavao je da u Evropi nađe spas od sukoba u Siriji, Iraku i Afganistanu. Desetine hiljada njih žive u neuslovnim kampovima na sjeveru Grčke. Među njima je muškarac koji svakodnevno bilježi ono što se dešava oko njega. Kako sve to izgleda i koji je cilj, zabilježio Laurence Lee.