Slovenci odlučuju o gradnji pruge vrijedne milijardu eura

U Sloveniji se održava referendum na kojem će se građani izjasniti o gradnji nove pruge do Luke Kopar. Riječ je o jednom od najvećih projekata Vlade Mira Cerara, kojem su se zbog visokih troškova gradnje i izabrane trase usprotivili opozicija i nevladina udruženja.