Pregled najupečatljivijih govora svjetskih čelnika u UN-u

Više od 70 godina svjetski čelnici okupljaju se na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Trenutno ih je više od 190 i svaki od njih ima 15 minuta za govor. Ali, tokom godina neki su iskoristili ovu priliku da na živopisan, kreativan ili kontroverzan način privuku pažnju. Donosimo pregled najupečatljivih trenutaka proteklih decenija.